Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

طراحی لوگوی برند مکطِب

مشتری

  • نام: دانیال ممبینی
  • سرویس: مشاوره و طراحی نام و نشان تجاری
  • درخواست: انتخاب نام مناسب با هدف کسب و کار و سپس طراحی لوگوی مناسب برای نام کسب و کار

توضیحات

با توجه به نیاز مشتری، شرایط و محدودیت های زمانی و هزینه، نام مکطب از بین نام های پیشنهاد شده به مشتری انتخاب شد. سپس متناسب با حوزه‌ی کاری و المان های مد نظر مشتری، لوگوی متناسب طراحی، اجرا و تحویل داده شد.

نوع پروژه

شرکتی – طراحی لوگو – گرافیکی – مشاوره – کسب و کار

ابزار و تکنولوژی های بکار رفته

المان های مرتبط با حوزه فعالیت کسب و کار (قلب – کتاب) با استفاده از نرم افزار های فتوشاپ و ایلاستریتور

اشتراک

بالا